default_mobilelogo

Udruženje će objavljivati i Zbornike radova sa naučnih i stručnih skupova koje samo organizuje.