default_mobilelogo

ACTA GEOGRAPHICA BOSNIAE ET HERZEGOVINAE – opće napomene

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini registrovalo je naučni časopis naziva „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“ u februaru 2014.god.

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae je serijska publikacija registrovana u ISSN centru Bosne i Hercegovine po brojem: ISSN 2303-5935, koji će biti upisivan u gornjem desnom uglu na svakom primjerku publikacije zajedno sa BAR-codom, na poleđini časopisa.

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae je naučna publikacija izlazo dva puta godišnje – u junu i decembru.

Radovi se recenziraju i ranguju prema međunarodnoj klasifikaciji.

Prvi broj je planiran za izdavanje u junu 2014.god.

Objavljivanje se vrši u štampanoj verziji i online.

Štampana verzija se može poručiti sa adrese.

Elekronska (online) verzija bit će predočena čitateljstvu sa ove stranice u PDF formi.