default_mobilelogo

Naučni časopis Acta geographica Bosniae et Herzegovinae je uvršten u sljedećim bazama publikacija:

*NAPOMENA: Nakon otvaranja gore navedenih linkova, u tražilicu je potrebno upisati ime naučnog časopisa, autora ili naziv rada da bi se dobili podaci o publikaciji.