default_mobilelogo

{pdf}pdf/vijesti/Oglas za parlamentarnu skupstinu.pdf|app:adobe{/pdf}

{pdf}pdf/vijesti/Pismo podske Aktiv geografa Kantona Sarajevo.pdf|app:adobe{/pdf}

PREDAVANJE U OKVIRU AKTIVA GEOGRAFA SARAJEVSKOG KANTONA
 
Mjesto održavanja: Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija, Obala Kulina bana 3
Vrijeme održavanja: 22.01.2015. (četvrtak) u 09:00 sati
 
Na sastanak Aktiva pozvani su i članovi Katedre za metodiku i didaktiku nastave geografije koji će održati predavanje na teme:
 
Aktuelizacija geografskih sadržaja u nastavnom procesu geografije
Predavač: Prof. dr. Muriz Spahić
 
Geoinformatika u nastavi geografije
Predavač: Mr. Haris Jahić
 
 

U okviru Stručnog usavršavanja nastavnika srednjobosanskog kantona, 21. januara 2015. god. (srijeda) od 10:00 do 13:00 sati u Osnovnoj školi „Travnik“ u Travniku održat će se predavanje i diskusija za nastavnike geografije osnovnih i srednjih škola na temu:

AKTUELIZACIJA GEOGRAFSKIH SADRŽAJA U NASTAVNOM PROCESU GEOGRAFIJE

Predavač: Prof.dr. Muriz Spahić

{pdf}pdf/vijesti/Tribina o Sutorini hotel Evropa 14.01.2015..pdf|app:adobe{/pdf}

{pdf}pdf/vijesti/Historijske i pravne cinjenice o Sutorini.pdf|app:adobe{/pdf}