default_mobilelogo

{pdf}pdf/vijesti/1033 23 Preporod 19.pdf|app:adobe{/pdf}

U četvrtak 20.11.2014.god. održana je Tribina na temu: ČIJA JE SUTORINA - OD ZABLUDA DO ISTINE pred oko 150 studenata, profesora univerziteta i drugih javnih ličnosti. Na Tribinu uvodničari su bili: Prof.dr. Muriz Spahić, prof.dr. Anton Jekauc i prof.dr. Suad Kurtćehajić.

{pdf}pdf/vijesti/Poziv za tribinu-Sutorina.pdf|app:adobe{/pdf}

{pdf}pdf/vijesti/Sutorina je geografski teritorij Bosne i Hercegovine.pdf|app:adobe{/pdf}

Uredništvo naučnog časopisa Acta geographica Bosniae et Herzegovinae obavještava svoje članove i druge zainteresirane da ističe vrijeme dostavljanja radova za Drugi broj.
Radove za drugi broj treba dostaviti do 15. novembra 2014.god. Drugi broj će biti u izdanju već krajem decembra.
Upute za pisanje članaka nalaze se OVDJE.

Uredništvo

 NAJAVA PREDAVANJA U OKVIRU SASTANKA AKTIVA GEOGRAFA SARAJEVSKOG KANTONA

 Mjesto održavanja: Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija, Obala Kulina bana 3

Vrijeme održavanja: srijeda 17.09.2014. U 12:00 sati

Na sastanak Aktiva pozvani su i članovi Katedre za metodiku i didaktiku nastave geografije koji će održati predavanje na teme:

  • Prof. dr. Muriz Spahić: Udžbenici geografije i savremeni elektronski mediji
  • Mr. Haris Jahić: Geografski sadržaji o Bosni i Hercegovini na internet stranicama