default_mobilelogo

 NAJAVA PREDAVANJA U OKVIRU SASTANKA AKTIVA GEOGRAFA SARAJEVSKOG KANTONA

 Mjesto održavanja: Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija, Obala Kulina bana 3

Vrijeme održavanja: srijeda 17.09.2014. U 12:00 sati

Na sastanak Aktiva pozvani su i članovi Katedre za metodiku i didaktiku nastave geografije koji će održati predavanje na teme:

  • Prof. dr. Muriz Spahić: Udžbenici geografije i savremeni elektronski mediji
  • Mr. Haris Jahić: Geografski sadržaji o Bosni i Hercegovini na internet stranicama

Udruženje geografa Bosne i Hercegovine uskoro objavljuje časopis Acta geographica Bosniae et Herzegovinae! Uskoro više informacija!