default_mobilelogo

Jezik

U okviru Stručnog usavršavanja nastavnika srednjobosanskog kantona, 21. januara 2015. god. (srijeda) od 10:00 do 13:00 sati u Osnovnoj školi „Travnik“ u Travniku održat će se predavanje i diskusija za nastavnike geografije osnovnih i srednjih škola na temu:

AKTUELIZACIJA GEOGRAFSKIH SADRŽAJA U NASTAVNOM PROCESU GEOGRAFIJE

Predavač: Prof.dr. Muriz Spahić

U četvrtak 20.11.2014.god. održana je Tribina na temu: ČIJA JE SUTORINA - OD ZABLUDA DO ISTINE pred oko 150 studenata, profesora univerziteta i drugih javnih ličnosti. Na Tribinu uvodničari su bili: Prof.dr. Muriz Spahić, prof.dr. Anton Jekauc i prof.dr. Suad Kurtćehajić.

Opširnije: Održana Tribina na temu "ČIJA JE SUTORINA - OD ZABLUDA DO ISTINE"

Facebook - GEOuBiH