default_mobilelogo

Posljednjih dana slušamo izjave da je Pelješki most posljednji u nizu pokušaja Hrvatske da izoluje i blokira BiH, a o tome šta on kao geograf misli o tome je kazao: "Granice na moru nisu kao granice na kopnu. Granice BiH prema susjednoj Hrvatskoj i prema drugim državama koje smo već ratificirali nisu uređene pa prema tome površina BiH nije određena, odnosno ne znamo koje su granice BiH jer nisu ratifikovane. Što se tiče granice na moru, tačno je da je BiH pomorska država - izlazi sa 12,5 km kontinentalne granice i na to se nadovezuje granica poluotoka Kleka pa to iznosi oko 22 km i BiH je po tim okvirima pomorska država".

Istakao je i kako je neriješeno pitanje međunarodnih voda prema kojoj BiH polaže pravo i da bi to trebalo riješiti prvo pa tek onda sagledati pitanje da li Pelješki most prelazi dio Hrvatske.

Na pitanje ima li BiH pristup otvorenom moru je rekao: "Prema međunarodnoj konvenciji, ne može se u ovako zatvorenim morima određivati položaj otvorenog mora sa pravim linijama, one moraju pratiti arhipelašku liniju. Pelješki most bi bio linija koja zatvara BiH na otvoreno more. On bi trebalo da se gradi nakon utvrđivanja granica sa izlaskom BiH na otvoreno more pa da se vidi koje su to vode koje pripadaju BiH i Hrvatskoj. Ne može se graditi ranije prije no što nije utvrđeno međunarodnim sporazumom a onda iza toga da se kaže Pelješki most može nama osporiti izlazak na otvoreno more".

Nastavak pročitajte OVDJE!