default_mobilelogo

Link za originalni članak (Preuzeto sa wb portala Slobodna Bosna)

Ni 30 godina nakon raspada bivše Jugoslavije, nisu utvrđene granice između država, a upravo trajna stabilizacija u regionu neće biti postignuta dok se ne urede sva ta pitanja, rečeno je na javnoj tribini "Identifikacija državne granice BiH - problemi i perspektive odnosa sa susjednim državama" koju je organiziralo Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

 

vkbih1912