Učešće na Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem "Geografija i regionalistika"u Pazardžiku, Bugarska

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH