Obavještenje o sadržaju radova u posljednjem broju naučnog časopisa Acta geographica Bosniae et Herzegovinae

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH