Svim građankama i građanima čestitam naš državni praznik, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Danas budimo ponosni i nastavimo graditi prosperitetnu državu, to su nas zadužili svi koji su se borili za nju, a dug imamo i prema generacijama koje će nas naslijediti.
 
Predsjednik GEOuBIH
Semir Ahmetbegović

dan drzavnosti 2023

Stranica 1 od 36

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH