Izlaz na more, Neum, mogao bi doživjeti gotovo istu sudbinu kao i Sutorina. Akademik Muriz Spahić za Hayat je govorio o problemima s kojima se Bosna i Hercegovina na primorju susreće.

muriz spahic akademik hayat 696x392

  • Republika Hrvatska je svojim zakonikom Jadransko more, uključujući i bosanskohercegovačko primorje, proglasila svojom teritorijom pa je na taj način zapravo uzurpirala prostor Bosne i Hercegovine i mi granica na moru, zapravo, i nemamo. To je jedan od problema.“

Drugi problem jeste što se vlasti Bosne i Hercegovine ne angažuju kako bi ratifikovale s Republikom Hrvatskom sporazum o granicama, posebno na Jadranskom moru.

  • Mi, zapravo, imamo ovaj dio koji ima oko 24,7 km obalne linije, ali nemamo izlaza na otvoreno more, a prema međunarodnoj konvenciji, međunarodna zajednica nam dozvoljava da imamo pravo na otvoreno more.“

Nikako se ne može zaobići i Pelješki most koji je čudom izgrađen.

  • Antropogeni objekt Pelješki most, koji je izgrađen na dijelu koji očito i nama pripada iz prostog razloga što je 12 nautičkih milja, nije most udaljen od naših teritorijalnih voda. I taj Pelješki most ne može biti zaobiđen kada se bude ulazilo u razmatranje i kada se bude ratifikovala granica na Jadranskom moru.“

Zbog nemara prema bosanskohercegovačkom primorju, Neum bi mogao doživjeti sudbinu Sutorine. Sutorina, površine 84 km, poklonjena je, a za 45 km granica Bosne i Hercegovine je skraćena. Akademik Muriz Spahić upozorava na ove probleme i boji se, kako kaže, šta će biti s Neumom.

(Selma Melez)

 

Izvor: Hayat

Druga naučna konferencija s međunarodnim učešćem „Georesursi i održivi razvoj“ održana je 16.-17. decembra u Tuzli, a organizirana je od strane Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Tuzli. Konferencija je održana u hibridnom obliku (online + Face2Face).
Učešće na konferenciji su uzela 33 autora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posebno raduje što u radu i ove Naučne konferencije učestvuju istaknuti naučnici iz zemalja regije, ali i prijava mladih istraživača iz najrazličitijih geografskih oblasti sa aplikativnom tematikom. Prezentirani radovi su ukazali na recentne geografske probleme zemalja u regionu te geoekološke aspekte očuvanja georesursa. Tematika druge naučne konferencije je izuzetno aktuelna zbog sve većeg ataka na georesurse, bez obzira na funkciju njihovog postojanja i značaja u geosistemima.
Zapaženi prezentirani radovi biti će objavljeni u naučnom časopisu Acta geographica Bosniae et Herzegovinae br. 16 za 2021. god. koji se priprema tokom januara u izdavaštvu Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini.

 

JW_PLG_SIG_PRINT_MESSAGE:
http://geoubih.ba/V2/#sigFreeId11f1d3fe78

Stranica 1 od 32

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH