Najava Simpozijuma na temu: HIDROEKOLOŠKO STANJE RIJEČNIH SISTEMA U FUNKCIJI PEJZAŽNE RAZNOLIKOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH