OBAVJEŠTENJE AUTORIMA ZA PRIPREMU I DOSTAVU RADOVA ZA BROJ 10 NAUČNOG ČASOPISA ACTA GEOGRAPHICA BOSNIAE ET HEREZEGOVINAE

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH