Demarš Briselu: Pelješkim mostom protiv suvereniteta BiH

Preuzeto sa ALJAZEERA BALKANS

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH