Obavještenje autorima za pripremu i dostavu radova za broj 11 naučnog časopisa Acta geographica Bosniae et Herezegovinae

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH