Poziv na konferenciju „Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“ SARAJEVO, 14.11.2019.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH