U POVODU IZDAVANJA 15 JUBILARNOG BROJA NAUČNOG ČASOPISA “ACTA GEOGRAPHICA BOSNIAE ET HERZEGOVINAE” U IZDAVAŠTVU UDRUŽENJA GEOGRAFA U BOSNI I HERCEGOVINI

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH