2. poziv za Drugu naučnu konferenciju s međunarodnim učešćem o temi: GEORESURSI I ODRŽIVI RAZVOJ

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH