Gostovanje Prof.dr. Semir Ahmetbegović - DOBAR DAN TK | Ko je najviše odgovoran za klimatsku krizu sa kojom se cijeli svijet suočava?

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH