Gostovanje Prof.dr. Muriz Spahić - O Kanal - Mi u planiranju nismo ništa se naučili od 2014. i dalje gradimo naselja u poplavnom tlu

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH