O Kanal - Uvest ćemo meteorologiju na mala vrata škola, pripremili smo mnogo radionica

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH