Akademski diskurs BANUK: Granice BiH-geografska analiza

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH