Poziv za dostavu radova-Internacionalna naučna i praktična konferencija REGION –2022: Optimal Development Strategy

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH