OBAVJEŠTENJE AUTORIMA ZA PRIPREMU I DOSTAVU RADOVA ZA BROJ 18 NAUČNOG ČASOPISA ACTA GEOGRAPHICA BOSNIAE ET HERZEGOVINAE

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH