IN MEMORIAM | VESNA BABIĆ HODOVIĆ (23. 2. 1968. – 18. 12. 2022.)

Sa nevjericom Udruženje geografa u Bosni I Hercegovini primilo je vijest da je 18. decembra 2022. godine, u 54. godini života preminula prof. dr. Vesna Babić Hodović, univerzitetska profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i spoljni saradnik, od osnivanja na smjeru Turizam i zaštita životne sredine, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Menadžment i marketing u turizmu na sva tri ciklusa studija.

Naučnu oblast kojom se predano bavila uvažena profesorica je širila i u referentnim naučnim časopisima kojima pripada i „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“ u izdavaštvu Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini. Osim naučnih radova koje je prezentovala plodotvorno je sarađivala i sa Uredničkim savjetom, čiji je bila član.

Akademsku posvećenost profesorica Vesna Babić Hodović je širila i među studentima drugog i trećeg ciklusa, a posebno kod mlađih saradnika koji su radili svoje doktorske disertacije. U koautorstvu mladih saradnica - doktorantica objavila je nekoliko radova u „Acti geographica Bosniae et Herzegovinae“ od kojih se posebno ističu: „Kvalitet hotelskih usluga u zemljama u razvoju mjeren servqual modelom“ i rad „Svijest o održivosti i ekoturizmu među studentima i ponuđačima turističkih usluga“. Trajno je za sve nas, a posebno mlade turizmologe, ostao u trajnom sjećanju rad objavljen u prvom broju Časopisa: „Brendiranje turističke destinacije – izazovi brendiranja turističke destinacije Bosne i Hercegovine“. 

Za Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini, trajni odlazak profesorice Babić Hodović je nenadoknadiv. Naučni časopis „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“ je osiromašen za jednog člana Uredničkog savjeta i vrhunskih radova o marketingu, ekonomici i brendiranju turizma i turističkih destinacija. Mladi istraživači će biti uskraćeni za savjete i metodološka upustva za uvod u naučni rad ove grane ekonomskog razvoja.

Udruženje geografa i Urednički savjet Časopisa žali za preranim vječitim odlaskom profesorice Vesne Babić Hodović sa ovoga na bolji svijet. Trajno ćemo se sjećati naše drage profesorice i saradnice koja je uvijek imala sluha za mlade uvodeći ih u svijet nauke. Neka je našoj kolegici i profesorici lahka zemlja bosanska. 

 

Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa

„Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“

Akademik prof.dr. Muriz Spahić

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH