BHRT - Jutro za sve Prof.Dr. Muriz Spahić

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH