Zahvalnica od strane Udruženja građana "Neretvica - Pusti me da tečem"

zahvalnica 2023

Zahvalnica kao rezultati rada Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, a posebno osnivača i prvog predsjednika Udruženja, i danas glavnog urednika časopisa Acta geographica Bosniae et Herzegovinae, akademika, prof. dr Muriza Spahića. Zahvalnica je i rezultat višedecenijskog rada profesora Spahića kao univerzitetskog nastavnika i naučnog radnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ovom prilikom se zahvaljujemo udruženju građana "Neretvica - Pusti me da tečem" na ukazanom povjerenju i nesebičnoj borbi za naše bolje sutra, a profesoru Spahiću čestitamo na postignutim rezultatima.

Rukovodstvo i članovi Udruženja.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH