Poziv autorima - 20. jubilarni broj naučnog časopisa ČASOPISA „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH