STUDENTI ODSJEKA ZA GEOGRAFIJU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI IZNOSE UTISKE SA TERENSKE NASTAVE ODRŽANE U APRILU AK. 2018. GOD. NA RELACIJI: TUZLA – BIJABMARE – TJENTIŠTE – PERUČICA - TUZLA

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH