Reagovanje u vezi najavljenog produbljivanja korita rijeke Sane

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH