Uredništva elektronskih i štampanih medija

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH