Geografski atlas(i) u interesu bosanskohercegovačkih politika

"Geografski atlas pun netačnih podataka: U BiH žive hrišćani, Foča je Srbinje, a Posavski kanton dio RS-a"; portal Oslobođenja; 2. septembar/rujan 2014. godine

Tekst pod naslovom: ''Geografski atlas pun netačnih podataka: U BiH žive hrišćani, Foča je Srbinje, a Posavski kanton dio RS-a'', objavljen na portalu u Oslobođenju  2. 9. 2014. god., zaslužuje reagiranje: kako javlja Anadolija, čiji je i tekst, naručilac Atlasa je firma iz Dervente, a on sadrži niz pogrešnih i nepotpunih podataka za Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju.

Svaki čitalac navedenog teksta, bez obzira na geografsko i kartografsko obrazovanje, shvatio je niz sadržajnih toponomastičkih i toponimičkih kartografskih netačnosti koje sadržava Atlas o kojem je riječ. Izrečene netačnosti se u geografskoj nauci i praksi nazivaju materijalne greške, koje mogu biti nenamjerne iz neznanja ili namjerne učinjene tendenciozno. I jedne i druge imaju istu težinu, jer u konačnici ih učenici apsorbiraju kao svoja znanja. Greške iz neznanja su isto tako teške iz razloga što autori i recenzenti istih se prihvataju obaveza za koje nisu stručni ili ih recenzijski obavljaju površno iz različitih razloga.

Geografske (ne)istine

Ovom prilikom se moram ograditi od iskaza koji se temelje na detaljnom pregledu Geografskog atlasa, osim fragmentarnog uvida u neke detalje geografskog sadržaja na skeniranim i objavljenim kartama i nekim detaljima iz spornog nastavnog sredstva. Letimičnim pregledom zapazili smo još ponešto, što je kartografski nekorektno preneseno i nije u skladu sa geografskom istinom.

Mislili smo da su međuetničke komisije koje su radile na eliminaciji uvredljivih sadržaja u udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima iz 1996. god., kao i na dokumentu Smjernica za pisanje i ocjenu udžbenika iz geografije u 2005. god., događaj prošlosti te da su sva nastavna sredstva ovim očišćena raznih vrsta uvredljivih sadržaja jednog prema drugom narodu. Očito da je započela ili se nikada nije završila faza kontaminacije nastavnih sredstava nacionalnom etničkom retorikom.  

Oni koji pišu o ovim događajima bili bi hvale vrijedni, kada bi zavirili u nastavna sredstva istog predmeta iz kojeg njihova djeca ili djeca iz komšiluka, dakle u Federacije Bosne i Hercegovine uče geografiju. Nije im potrebno previše geografskog znanja da razumiju geografsko štivo iz udžbenika ili geografskih karata, pa da se uvjere o nedosljednostima koje su i u njima prisutne.

Ovom prilikom želimo skrenuti pažnju na nekoliko preživjelih geografskih imena, koja se nalaze na geografskim kartama, koje se upotrebljavaju u nastavnom procesu. Riječ je o zidnoj geografskoj karti Bosne i Hercegovine dovoljno krupne razmjere na kojoj 1 cm na karti iznosi 2,5 km u prirodi, u izdanju Izdavačkog preduzeća "Sejtarija" iz 2000. god., čiji je jedan od recenzenata ujedno jedan od autora ovoga teksta. Na istoj karti naši istočni susjedi su imenovani SR Jugoslavija, dakle nema međunarodno priznatih i nama graničnih država Republike Srbije i Republike Crne Gore. Očito je da nije riječ o materijalnim niti tendencioznim greškama, već prevaziđenim kartama koje je trebalo zamijeniti novim, iste godine kada je referendumski došlo do disolucije zajedničke države naših susjeda. Dakle, karta je preživjela u nastavnom procesu dva nova naziva istočnih susjeda na koje niko nije reagovao osim potpisnika ovoga teksta. Ko je za to kriv?

Naša država je već odavno morala pristupiti bilateralnim dogovorima i sporazumima sa susjednim, kao i multilateralnim sporazumima sa ostalim zemljama Evrope i svijeta o međusobnom ujednačavanju zvaničnih geografskih činjenica o državama koje se prezentuju u udžbenicima i geografskim kartama. Začuđujuće je da susjedne zemlje već nisu uložile demarš na sadržaj nacionalne zidne geografske karte.

Greške slične sadržine se pojavljuju u školskim atlasima odobrenim za upotrebu u nastavi Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo namjeru da ovom prilikom iznosimo sve materijalne greške i netačnosti niti neusklađenost kartografskog inventara sa udžbeničkim tekstovima, što je svakako metodički i didaktički nedopustivo, već ćemo se zadržati samo na nekim koje su iz naslova reagovanja. Tako Geografski atlas za osnovnu i srednje škole u izdanju IP ''Svjetlost'' d.d. Sarajevo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz 2008. god. na karti Bosna i Hercegovina str. 9. dio istočne Bosne, u dijelu gornjeg Podrinja, imanovan je historijskom provincijom Stari Vlah, svojstvenom za susjednu Srbiju. Na karti Hrvatske na str. 28. na izlazu Bosne i Hercegovine na Jadransko more nije ucrtan niti upisan Neum, iako su manja mjesta iz susjedne države unesena kao što su: Opuzen, Ston i dr.

Netačne karte

Političkogeografske greške nailazimo i u ostalim geografskim atlasima. Za ilustraciju navedimo i Geografski atlas u izdanju Intersistem d.o.o. u suizdavaštvu DZS sistem Sarajevo, nepoznate godine izdanja, u kojem na str. 35 nema upisanih država Srbije i Crne Gore. Pored toga, na tematskim kartama Bosne i Hercegovine sadržan je niz netačnosti. Ovom prilikom ukazujemo samo na neke. Tako na str. 20. januarske temperature u Bosni i Hercegovini su netačno prikazane, prema kojima ne postoji mjesto sa nižom temperaturom od 0 ⁰C, a na drugoj karti, na kojoj su prikazane julske temperature, ne postoji niti jedno mjesto sa izotermom nižom od 22 ⁰C što je, svakako, netačno. Kada se pogledaju ostale tematske karte Bosne i Hercegovine, kao što je karta klimatskih zona, visinske zone, geološka karta itd. i uporede sa udžbeničkim sadržajem, shvatit će se potpune razlike, jer su karte netačne.

O svemu ovome trebaju brinuti nadležna ministarstva obrazovanja, posebno Federalno, koje je sebe proglasilo nadležnim za izradu nastavnih planova i programa za učenike bosanskog govornog područja, usto koji nikada nisu usvojeni kao entitetski ili državni dokument, a trebali su, pribavljanje rukopisa za udžbenike i nastavna sredstva, a da o zastari podataka u istim nikada nisu raspravljali.

Da li su ovakve neuređenosti, zastarjelosti, tendenciozna pisanja i neprovođenje donesenih dokumenata iz obrazovanja na nivou države, plodno tlo koje njedri "dvije škole pod istim krovom", ili "nacionalna grupa predmeta" ili "uvredljivi sadržaji", što svakako dođe kao tematika politizacije u predizbornim istupima radi dodvoravanja "svome narodu".

Iz Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini reaguju prof. dr. Muriz SPAHIĆ i mr. Haris JAHIĆ

Tekst preuzet sa www.oslobodjenje.ba

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH