Reagovanje za namjeru Gradske skupštine Bihaća o dodjeli koncesije za igradnju HE na Uni u Martin Brodu

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH