Reagovanje o dodjeli koncesije za igradnju mini hidroelektrana na Buni

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH