PREDAVANJE U OKVIRU AKTIVA GEOGRAFA SARAJEVSKOG KANTONA
 
Mjesto održavanja: Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija, Obala Kulina bana 3
Vrijeme održavanja: 22.01.2015. (četvrtak) u 09:00 sati
 
Na sastanak Aktiva pozvani su i članovi Katedre za metodiku i didaktiku nastave geografije koji će održati predavanje na teme:
 
Aktuelizacija geografskih sadržaja u nastavnom procesu geografije
Predavač: Prof. dr. Muriz Spahić
 
Geoinformatika u nastavi geografije
Predavač: Mr. Haris Jahić
 
 
GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH