Održana konferencija s međunarodnim učešćem „Georesursi i održivi razvoj“

Druga naučna konferencija s međunarodnim učešćem „Georesursi i održivi razvoj“ održana je 16.-17. decembra u Tuzli, a organizirana je od strane Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Tuzli. Konferencija je održana u hibridnom obliku (online + Face2Face).
Učešće na konferenciji su uzela 33 autora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posebno raduje što u radu i ove Naučne konferencije učestvuju istaknuti naučnici iz zemalja regije, ali i prijava mladih istraživača iz najrazličitijih geografskih oblasti sa aplikativnom tematikom. Prezentirani radovi su ukazali na recentne geografske probleme zemalja u regionu te geoekološke aspekte očuvanja georesursa. Tematika druge naučne konferencije je izuzetno aktuelna zbog sve većeg ataka na georesurse, bez obzira na funkciju njihovog postojanja i značaja u geosistemima.
Zapaženi prezentirani radovi biti će objavljeni u naučnom časopisu Acta geographica Bosniae et Herzegovinae br. 16 za 2021. god. koji se priprema tokom januara u izdavaštvu Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini.

 

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH