Radovi trebaju biti iz domena teme Simpozijuma definisana tezma:

 • Uloga i značaj riječnih sistema u oblikovanju pejzažnog diverziteta Bosne i Hercegovine;
 • Značaj pritoka u obrazovanju i održanju osnovnog riječnog sistema;
 • Stanje i perspektive pritoka iz gornjih slivova u svjetlu koncesija za izgradnju mini hidroelektrana;
 • Hidroekološko stanje riječnih sistema nakon antropogenih uzurpacija;
 • Biološki minimum vodostaja i proticaja na uzurpiranim rijekama;
 • Pejzažna raznolikost i okolinske dozvole;
 • Voda – nacionalno blago Bosne i Hercegovine

Elementi rada i rokovi dostavljanja:

Elementi rada

 • Ime i prezime autora i svih koautora;
 • Naziv ustanove zaposljenja, adresa, e-mail za autore i koautore;
 • Naslov rada na jednom od jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski, srpski i hrvatski) i na Engleskom jeziku;
 • Abstrakt i ključne riječi na na jednom od jezika u Bosni i Hercegovini i Engleskom jeziku;
 • Sažetak (summary) na na jednom od jezika u Bosni i Hercegovini (najviše jedna stranica) i engleskom jeziku (najviše 1 stranica);
 • Svi prilozi tabele, grafikoni, karte sheme, slike i sl. trebaju imati redni broj, natpis ili potpis o čemu je riječ na jednom od jezika u Bosni i Hercegovini i Engleskom jeziku uz obavezno pozivanje na priloge u tekstu;
 • Na kraju rada kratka biografija autora i koautora na Engleskom jeziku (najviše 80 karaktera);
 • Prihvatanje radova prema dostavljenim sažecima vrši Naučni odbor Simpozijuma;
 • Prijavljeni radovi trebaju predstavljati stručno-naučni doprinos temi Simpozijuma;
 • Prihvaćeni radovi će biti prezentirani na Simpozujumu u obliku video prezentacije – najviše 15 slajdova;
 • Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u ediciji Posebna izdanja „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“;
 • Radovi će biti objavljeni u cijelosti, u printanom (tiskanom) i u elektronskom obliku na adresi Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini www.geoubih.ba

Rokovi:

 • Prijavljivanje radova sa kratkim rezimeom (apstraktom) je do 15. 09. 2018. god.
 • Obavijest autorima o prihvatanju radova je 30.09.2018. god.
 • Dostavljanje prihvaćenih radova za objavu je 15.10.2018. god.
 • Radove dostaviti na e-mail adresu Glavnog i odgovornog urenika: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Naučni odbor Simpozijuma

Originalni dokument PDF

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH